Postoje českých občanů k Evropské unii

Čtyři z deseti českých občanů se domnívají, že členství České republiky v Evropské unii je dobrá věc. Přibližně stejný podíl oslovených pak členství naší země v této organizaci označil za ani dobrou ani špatnou věc. Negativní postoj k Evropské unii a tedy názor, že členství České republiky v Evropské unii je špatná věc, zastává pouze desetina obyvatel České republiky starší 15 let.

Přibližně polovina českých občanů se alespoň někdy cítí být občany Evropské unie, naopak nikdy tento pocit nemají čtyři z deseti obyvatel České republiky. Velmi či docela hrdí jsou na skutečnost, že jsou občany Evropské unie, čtyři z deseti oslovených občanů, téměř polovina respondentů (47 %) ale uvedla, že příliš hrdá není či dokonce, že na tuto skutečnost není hrdá vůbec.