Hodnocení vybraných politiků v mezinárodním kontextu

V listopadovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR realizovaném v rámci projektu Naše společnost 2004 jsme položili respondentům otázku, jak důvěřují jednotlivým ústavním institucím.

V listopadu 2004 se největší důvěře českých občanů těšil prezident nší země. Důvěru mu vyjádřily téměř tři čtvrtiny dotázaných (73 %). Nadpoloviční...

Důvěra převažuje nad nedůvěrou u V. Klause, T. Blaira, J. Chiraka, M. Dzurindy, J. Kerryho a A. Kwasniewského. U ostatních sledovaných osobností mezinárodní politiky převažuje mezi českou veřejností nedůvěra, nejmarkantněji u Fidela Castra, Jásira Arafata, Alexandra Lukašenka a také – byť v menší míře – u prezidentů USA a Ruska George Bushe a Vladimira Putina.