Postoje českých občanů k obraně ČR - leden 2016

NS_1601

V lednu 2016 byly ve výzkumu Naše společnost zjišťovány obecné názory českých občanů na obranu státu, a to pomocí souhlasu či nesouhlasu s předloženými výroky.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1601