Zpětné hodnocení Summitu NATO s časovým odstupem

Z našich výzkumů víme, že se tento summit stal nejvýznamnější událostí přelomu listopadu a prosince, ještě v lednu jej mezi nejvýznamnějšími událostmi poslední doby jmenovalo 22 % respondentů tohoto výzkumu. Zajímali jsme se tedy, jak tuto událost lidé hodnotí. Hodnocení této akce převládalo kladné, „rozhodně“ nebo „spíše kladně“ se vyjádřilo 56 % respondentů.

Naopak varianty odpovědí „rozhodně“ nebo „spíše záporně“ uvedlo 33 % dotázaných. Výrazně příznivěji hodnotili zasedání NATO příznivci vstupu České republiky do Evropské unie, lidé, kteří důvěřovali prezidentovi a parlamentu, ti, kteří uváděli, že by se rozhodně zúčastnili případných parlamentních voleb. Kladněji než jiní jej také hodnotili příznivci ODS a obyvatelé Prahy („rozhodně“ + „spíše kladně“ odpovědělo 76 % Pražanů).