Česká veřejnost a Evropská unie: Zájem o informace a jejich hodnocení. Očekávané dopady vstupu ČR do EU.

V současnosti uvádí velký nebo částečný zájem o vstup ČR do EU 69 % respondentů. Při hodnocení množství informací, které občané o procesu vstupu země do EU mají k dispozici, se podobně jako dříve zjistil převažující pocit jejich nedostatečnosti (56 %); spokojeno je 40 % respondentů. Srozumitelnost dostupných informací je hodnocena podstatně lépe (55 % spokojeno, 39 % nespokojeno).

Zájem o vstup do EU a příznivé hodnocení množství informací přitom oproti dřívějšku výrazněji narostlo. Po vstupu ČR do EU občané očekávají značné zvýšení cen potravin (82 % respondentů), cen půdy (76 %) a cen energií (72 %). Téměř dvě třetiny dále předpokládají větší zdražení veřejné dopravy (63 %). Asi polovina respondentů (48 %) soudí, že značně naroste nezaměstnanost; 28 % ale míní, že se výrazněji nezmění a 12 % doufá, že značně poklesne.