Sebezařazení na levopravé škále politické orientace – září 2020

NS_2009

V rámci zářijového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku, která na jedenáctibodové škále s body 1 až 5 reprezentujícími levou část spektra, s bodem 6 představujícím střed a body 7 až 11 zastupujícím pravou stranu, sleduje levopravou politickou orientaci: „V politice lidé někdy hovoří o pravici a levici. Kam byste se sám zařadil na této stupnici?“

22,1 % občanů se řadí nalevo od středu, 38,4 % napravo a 27,8 % do středu.

Podíl zastoupení levice od roku 2013 vytrvale klesá z historického maxima na úrovni více než dvou pětin na úroveň historického minima pod hladinou jedné čtvrtiny.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: po201103.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2009