Postoje veřejnosti k vyrovnání se s minulostí

V rámci zářijového šetření jsme respondentům v souvislosti s blížícím se dvacátým výročím pádu komunistického režimu v bývalém Československu položili několik většinou již dříve pokládaných otázek, které se týkají tzv. vyrovnání se s minulostí, do něhož bývají zahrnovány mj. majetkové restituce nebo lustrační zákon. V rámci bloku otázek k tomuto tématu jsme zjišťovali, jak lidé nahlížejí na spravedlnost některých významných aktů polistopadového období, jako byl např.

právě lustrační zákon a restituce, ale i cenová deregulace a kupónová privatizace, a dále jsme podrobněji zkoumali názory vztahující se k samotným lustračním zákonům.