" />

Strany a voliči

Osloveným, kteří deklarovali preference nebo sympatie konkrétním politickým stranám, jsme v rámci říjnového šetření položili opakovanou otázku zjišťující intenzitu vztahu vůči této straně.

Za přesvědčené přívržence strany se označilo pouze 11 % voličů. Bezmála každý třetí volič (27 %) nyní preferuje konkrétní stranu pouze z toho důvodu, že mu vadí nejméně (přičemž žádná se mu "nelíbí").

Tento fakt dokresluje celkové uvolnění vazeb mezi voliči a preferovanými stranami, kdy spíše slabý vztah ke straně deklaruje polovina dotázaných (23 % má v mnohém jiný názor, 27 % se nelíbí žádná strana).

Téměř všeobecně se dotázaní shodli, že důvodem jejich volby je identifikace se stranickým programem (83 %), s obecným ideovým zaměřením strany (82 %) a důvěra k představitelům stojícím v čele stran (72 %). Jen o poznání menší konsensus existuje u důležitosti dosavadní činnosti strany (69 %). Dvě pětiny příznivců politických stran uvádí za pozadím svých preferencí názorovou orientaci rodiny. Nikoli překvapivým zjištěním je, že z nabídnutých důvodů stojí na posledním místě faktor participace na stranickém životě - v současnosti hraje roli v rozhodování jen u necelé desetiny respondentů.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: