Voliči a nevoliči

Při posledních volbách do Poslanecké sněmovny ve srovnání s volbami předchozími poklesla dramaticky volební účast (1996 76,3 %, 1998 73,9 % oprávněných voličů, 2002 již pouze 58,0 %). V těchto volbách jsme se dočkali dvou překvapení, kromě již zmíněné nízké účasti voličů bylo tím druhým stejně nemilým vysoký zisk pro KSČM. Tyto dva jevy jsou si v některých svých parametrech velmi podobné.

Ještě donedávna platilo, že při výzkumech veřejného mínění dotázaní respondenti neradi uváděli, že by v parlamentních volbách volili komunisty, k čemuž se však podle výzkumů prováděných CVVM v poslední době již bez problémů přiznávají. V současné době však narůstá počet těch, kteří uvádějí, že k parlamentním volbám přijdou, resp. po těchto volbách uvádějí, že se jich zúčastnili, volební účast je však řádově o pětinu nižší.