Voliči v posledních dnech před senátními volbami

Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo průběh rozhodování voličů v celém „supervolebním“ roce 2002, součástí zářijového a říjnového šetření byla také zjištění týkající se blížících se senátních voleb. Získané údaje jsou plně srovnatelné s těmi, které byly zjišťovány před senátními volbami od roku 1996. Nejpevněji rozhodnuti byli o svém hlasu voliči KSČM a ODS (obojí cca.

30 % oproti průměru 23 %), 34 % z těch, kteří uvedli, že se v jejich volebním obvodu budou volby určitě konat, více než polovina z těch, kteří byli rozhodnuti se senátních voleb „rozhodně“ zúčastnit, 58 % z těch, kteří uvedli, že znají všechny nebo téměř všechny kandidáty, 46 % těch, kteří byli rozhodnuti volit podle strany a ne podle osobnosti.