Jak Češi volili

Tisková konference nás seznámila s prvními výsledky výzkumu, který uskutečnil po volbách do Poslanecké sněmovny 2006 Sociologický ústav AV ČR. Specializovaný akademický povolební výzkum u nás dosud nebyl realizován a výsledky ostatních výzkumů zpracovávala vědecká komunita jen zřídka. Povolební výzkum se zaměřil na volební chování, stabilitu a změnu v čase a jeho dopad na formování politické reprezentace.

Byly představeny základní vzorce volebního chování, které zmapují převládající faktory, které formují volební rozhodování. Výzkum sledoval váhu tzv. třídního hlasování, význam stranické identifikace, volbu na základě klíčových programových témat, vliv volebního systému na volební strategii voličů a vliv dalších kontextuálních proměnných (charakter volební kampaně, osobní vliv stranických vůdců a dalších kandidátů apod.). Popsána byla i voličská mobilita oproti hlasování v předchozích volbách. Byl představen i segment těch, kteří se voleb nezúčastnili – čím je tato skupina specifická, jaké má stranické preference a jaké motivy se na rozhodnutí nejít k volbám podílely. Samostatným tématem byla reflexe předvolebních výzkumů volebních preferencí, jejich metodologické korektnosti, výsledků a případných dopadů na předvolební situaci a samotné výsledky voleb.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: