Za předpokladu, že ns15 11 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

  • Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v listopadu 2015

    NS15_11 V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v listopadu 2015 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny horní a dolní komora Parlamentu ČR,...

    https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1964-duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-listopadu-2015

1 nalezených - 1 z 1