Za předpokladu, že ns 1109 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Česká hospoda v roce 2011

  NS_1109 V této tiskové zprávě jsou uvedeny základní výsledky otázek na image a návštěvnost české hospody a na hodnocení jejích změn v posledním desetiletí. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1671-ceska-hospoda-v-roce-2011
 • Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2011

  NS_1109 V této tiskové zprávě jsou uvedeny základní výsledky otázek na preferenci typů restauračních zařízení, frekvenci a důvody jejich návštěv a pro ně typický nápoj. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1668-oblibene-typy-restauracnich-zarizeni-v-roce-2011
 • K některým aspektům výběru piva českými konzumenty v roce 2011

  NS_1109 V této tiskové zprávě jsou uvedeny základní výsledky otázek na preferenci konkrétní značky piva, na roli aspektů jako je cena nebo chuť při výběru a na zájem o některé vybrané charakteristiky kupovaného piva. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1666-k-nekterym-aspektum-vyberu-piva-ceskymi-konzumenty-v-roce-2011
 • Zájem o informace a hodnocení změn českého piva za uplynulé desetiletí českou veřejností

  V této tiskové zprávě jsou uvedeny základní výsledky otázek na zájem o pivo jako takové a ionformace o něm, hodnocení změn českého piva v uplynulém desetiletí a očekávání jeho vývoje v budoucnu. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1667-zajem-o-informace-a-hodnoceni-zmen-ceskeho-piva-za-uplynule-desetileti-ceskou-verejnosti
 • Obliba a konzumace piva v České republice v roce 2011

  NS_1109 Tato tisková zpráva přináší základní výsledky o úrovni, množství a frekvenci konzumace piva v České republice a také o postavení nalkoholického piva. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1665-obliba-a-konzumace-piva-v-ceske-republice-v-roce-2011
 • Názory občanů na státní maturitu

  NS_1109 V září 2011 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se školství. Mezi nimi byly i ty zjišťující zájem o dění v souvislosti se zavedením státní maturity v letošním roce, postoj k myšlence státní maturity jako obecnému konceptu a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1637-nazory-obcanu-na-statni-maturitu
 • Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na různých typech škol

  NS_1109 V září 2011 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se školství. Bylo zjišťováno mínění lidí o tom, zda u nás všichni mohou dosáhnout vzdělání, které odpovídá jejich schopnostem. Rovněž byly mapovány názory na kvalitu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1636-nazory-ceske-verejnosti-na-uroven-vzdelavani-na-ruznych-typech-skol
 • Strany a voliči

  CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do svého zářijového šetření zařadilo blok otázek týkající se vztahu voličů k preferovaným politickým stranám. Otázky zjišťovaly jednak intenzitu vztahu (sílu vazby) k preferované straně,jednak motivační zázemí...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1617-strany-a-volici
 • Důvěra politickým stranám – září 2011

  NS_1109 Součástí šetření Centra pro výzkum veřejného mínění, které se uskutečnilo v září, bylo hodnocení politických stran. Účastníci výzkumu vypovídali, nakolik důvěřují pěti největším parlamentním stranám. Zjištění o míře důvěry bylo doplněno...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1623-duvera-politickym-stranam-zari-2011
 • Politická orientace českých občanů – září 2011

  NS_1109 Součástí zářijového šetření CVVM bylo několik otázek zaměřených na obecnou politickou orientaci občanů. Výzkum zjišťoval, ke kterým ideologickým proudům se občané cítí být blízko, a dále zkoumal jejich názory na některé základní otázky, v nichž...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1629-politicka-orientace-ceskych-obcanu-zari-2011
 • Důvěra vrcholným politikům

  NS_1109 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam obsahoval jména sedmadvaceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni prezident, vedení...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1620-duvera-vrcholnym-politikum5
 • Dovolená 2011

  NS_1109 V září 2011 CVVM předložilo svým respondentům řadu otázek zaměřených na trávení dovolené. Byly to jednak otázky zjišťující, zda naši dotázaní měli letos v létě dovolenou a kde ji strávili, jednak obecné otázky zjišťující preference ve způsobu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1625-dovolena-2011
 • Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v září 2011

  NS_1109 V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v září 2011 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly tradičně zařazeny obě komory Parlamentu ČR, vláda,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1618-duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-zari-2011
 • Důvěra některým institucím veřejného života – září 2011

  NS_1109 Součástí zářijového šetření veřejného mínění CVVM byla otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1626-duvera-nekterym-institucim-verejneho-zivota-zari-2011
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2011

  NS_1109 V rámci zářijového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice, výhledu jejího vývoje v nejbližší budoucnosti a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1621-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-zari-2011
 • Stranické preference a volební model v září 2011

  V šetření realizovaném v září CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1619-stranicke-preference-a-volebni-model-v-zari-2011

1 nalezených - 16 z 16