Za předpokladu, že ns 1110 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2011

  NS_1110 V rámci svého říjnového šetření CVVM zkoumalo, jak lidé vnímají současnou ekonomickou situaci svých domácností. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy a zda svoji domácnost považují za bohatou či naopak chudou....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1640-obcane-o-ekonomicke-situaci-svych-domacnosti-rijen-2011
 • Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2011

  NS_1110 V říjnu 2011 CVVM zkoumalo, jak občané hodnotí současný stav některých sociálních podmínek v ČR, jako jsou možnosti získání bytu, finanční možnosti k založení rodiny, zabezpečení ve stáří, podmínky života zdravotně postižených, možnosti mít...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1639-hodnoceni-nekterych-socialnich-podminek-rijen-2011
 • Názory české veřejnosti na situaci ve Šluknovském výběžku

  NS_1110 V říjnu 2011 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky mapující názory lidí na situaci ve Šluknovském výběžku. Jedna z otázek byla zaměřena na to, jak závažný problém situace na Šluknovsku představuje. Další zjišťovala mínění občanů o...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/1638-nazory-ceske-verejnosti-na-situaci-ve-sluknovskem-vybezku
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2011

  NS_1110 V rámci říjnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky na hodnocení současné ekonomické situace v České republice a životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1635-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-rijen-2011
 • Palestina a Izrael očima českého veřejného mínění – říjen 2011

  NS_1110 Součástí říjnového šetření CVVM byl blok otázek týkajících se Palestiny, Izraele a jejich vzájemných vztahů. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1633-palestina-a-izrael-ocima-ceskeho-verejneho-mineni-rijen-2011
 • Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v říjnu 2011

  NS_1110 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v říjnu 2011 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Sledování důvěry ústavním institucím je pravidelnou součástí našich šetření, což nám umožňuje...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1631-duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-rijnu-2011
 • Důvěra stranickým představitelům

  NS_1110 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v říjnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména třiatřiceti čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/51-duvera-stranickym-predstavitelum
 • Postoje k politickým stranám

  NS_1110 V září 2011 byly v rámci pravidelného šetření Naše společnost zkoumány názory občanů na politické strany. V posledních deseti letech uvažovala o vstupu do politické strany necelá desetina občanů. Při vyjadřování postojů k politickým stranám...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1624-postoje-k-politickym-stranam
 • Stranické preference a volební model v říjnu 2011

  V šetření realizovaném v říjnu CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1616-stranicke-preference-a-volebni-model-v-rijnu-2011

1 nalezených - 9 z 9