Za předpokladu, že ns 1112 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Názory obyvatel na poplatky ve zdravotnictví a jiná vybraná opatření

  NS_1112 V prosinci 2011 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví a zdravotní péče. V rámci něj byly zjišťovány názory na jednotlivé typy existujících poplatků a na jiná zvažovaná úsporná opatření ve...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1644-nazory-obyvatel-na-poplatky-ve-zdravotnictvi-a-jina-vybrana-opatreni
 • Názory občanů na zdravotní péči v ČR

  NS_1112 V prosinci 2011 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví a zdravotní péče. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1645-nazory-obcanu-na-zdravotni-peci-v-cr
 • Česká veřejnost o zdravotnictví – prosinec 2011

  NS_1112 V prosinci 2011 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví. V rámci něj byla zjišťována spokojenost se zdravotním systémem v ČR a názory na míru problémů v jednotlivých oblastech zdravotnictví....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1243-ceska-verejnost-o-zdravotnictvi-prosinec-2011
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – prosinec 2011

  NS_1112 V rámci prosincového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1643-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-prosinec-2011
 • Spokojenost s životem – prosinec 2011

  V rámci prosincového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše nespokojen,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1605-spokojenost-s-zivotem-prosinec-2011
 • Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během roku 2011

  NS_1112 V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění hodnotili občané České republiky, jakým způsobem se vyvíjela situace ve vybraných oblastech veřejného života během uplynulého roku 2011. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1647-hodnoceni-vyvoje-vybranych-oblasti-verejneho-zivota-behem-roku-2011

1 nalezených - 6 z 6