Za předpokladu, že ns 1205 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Názory veřejnosti ohledně šetrného chování k životnímu prostředí - květen 2012

  NS_1205 V květnu 2012 CVVM v rámci svého šetření zkoumalo postoje české veřejnosti k životnímu prostředí. Do tohoto bloku byly zařazeny také otázky týkající se šetrného chování k životnímu prostředí, konkrétně zda občané mají zájem a dostatek...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1509-nazory-verejnosti-ohledne-setrneho-chovani-k-zivotnimu-prostredi
 • Postoje veřejnosti k právům homosexuálů - květen 2012

  NS_1205 V květnu 2012 byl do pravidelných šetření Naše společnost zařazen blok otázek týkající se hodnot a občanských práv. V rámci něj byly pokládány otázky ohledně tolerance české společnosti vůči homosexuálně orientovaným mužům a ženám, a také...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1508-postoje-verejnosti-k-pravum-homosexualu
 • Hodnocení ochrany životního prostředí – květen 2012

  NS_1205 V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo tématu životního prostředí. Otázky zahrnovaly jak hodnocení činnosti některých institucí v souvislosti s ochranou životního prostředí, tak ekologické dopady chování...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1572-hodnoceni-ochrany-zivotniho-prostredi-kveten-2012
 • Občané o stavu životního prostředí – květen 2012

  NS_1205 V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zabývalo problematikou životního prostředí. Respondenti byli dotazováni na to, jak jsou spokojeni či nespokojeni se stavem životního prostředí v České...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1571-obcane-o-stavu-zivotniho-prostredi-kveten-2012
 • Názory občanů na drogy – květen 2012

  NS_1205 Květnové šetření CVVM se mimo jiné zaměřilo na problematiku drog a jejich užívání v České republice. Výzkum v tomto ohledu zjišťoval, zda a nakolik občané vnímají současnou situaci z hlediska užívání drog jako problém v České republice jako...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/1480-nazory-obcanu-na-drogy-kveten-2012
 • Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – květen 2012

  V květnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění mapovalo názory na některé otázky, které jsou z morálního hlediska kontroverzní. Oslovení občané se vyjadřovali k interrupcím, k eutanazii a k trestu smrti. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1534-verejne-mineni-o-interrupci-eutanazii-a-trestu-smrti-kveten-2012
 • Odbory a jejich role ve společnosti – květen 2012

  NS_1205 CVVM do svého květnového šetření zařadilo téma odborů. Výzkum zjišťoval názor občanů na roli odborů ve společnosti a na přijatelnost prostředků, jimiž odbory mohou ovlivňovat společenské dění. Předmětem zájmu bylo také to, jak je veřejností...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1556-odbory-a-jejich-role-ve-spolecnosti-kveten-2012
 • Hodnocení činnosti ministerstev – květen 2012

  NS_1205 V květnu 2012 byla do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazena otázka, ve které respondenti na škále odpovídající školnímu známkování hodnotili působení jednotlivých ministerstev a Úřadu vlády v uplynulých dvanácti měsících. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1555-hodnoceni-cinnosti-ministerstev-kveten-2012
 • Spokojenost s oblastmi sociální politiky, zdravotnictví a školství – květen 2012

  V květnu 2012 byla do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazena otázka týkající se spokojenosti se stavem některých oblastí v České republice. Oslovení občané odpovídali také na otázku, zda je v hodnocených oblastech potřeba provést reformy....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1132-spokojenost-s-oblastmi-socialni-politiky-zdravotnictvi-a-skolstvi-kveten-2012
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2012

  NS_1205 V rámci květnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1129-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-kveten-2012

1 nalezených - 10 z 10