Za předpokladu, že ns 1210 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Sympatie české veřejnosti k některým zemím – říjen 2012

  V rámci říjnového šetření CVVM předložilo všem svým respondentům otázku, jak sympatické či nesympatické jsou jim některé vybrané státy. V letošním roce byly zjišťovány sympatie k více než dvaceti zemím. Nejvřelejší vztah mají občané ke Slovensku, dále...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1470-sympatie-ceske-verejnosti-k-nekterym-zemim-rijen-2012
 • Názory na spotřebu a výrobu elektrické energie včetně dostavby Temelína – říjen 2012

  NS_1210 V říjnovém šetření jsme v souvislosti s diskusí o solárních elektrárnách a s podáním projektů na dostavbu JETE do dotazníku zařadili několik otázek, které se týkaly spotřeby elektrické energie, které doplnila konkrétní otázka na dostavbu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1532-nazory-na-spotrebu-a-vyrobu-elektricke-energie-vcetne-dostavby-temelina-rijen-2012
 • Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – říjen 2012

  NS_1210 V říjnu CVVM položilo respondentům otázku, jak hodnotí vztahy ČR s některými zeměmi. Hodnocení vztahů k okolním státům CVVM srovnatelným způsobem sleduje již od roku 2000, od roku 2008 byl pak výběr doplněn o některé další státy významné v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1531-obcane-o-vztazich-cr-s-nekterymi-zememi-rijen-2012
 • Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2012

  NS_1210 Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka sledující hodnocení některých sociálních podmínek v České republice. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1530-hodnoceni-nekterych-socialnich-podminek-rijen-2012
 • Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2012

  NS_1210 V rámci svého říjnového šetření CVVM zkoumalo, jak lidé vnímají současnou sociálněekonomickou situaci svých domácností. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy a zda svoji domácnost považují za bohatou či naopak...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1529-obcane-o-ekonomicke-situaci-svych-domacnosti-rijen-2012
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2012

  NS_1210 V rámci říjnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo svým respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1527-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-rijen-2012
 • Stranické preference a volební model v říjnu 2012

  V šetření realizovaném v říjnu CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1523-stranicke-preference-a-volebni-model-v-rijnu-2012

1 nalezených - 7 z 7