Za předpokladu, že ns 1306 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Infografika: prestiž povolání - červen 2013

  NS_1306 Sociopress vytvořil ve spolupráci s CVVM infografiku k tématu prestiže povolání u české veřejnosti v červnu 2013. Zobrazit si ji můžete na http://sociopress.cz/infografika-sociopressu-spolecne-s-cvvm/ Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1398-infografika-prestiz-povolani-cerven-2013
 • Prestiž povolání – červen 2013

  V červnovém šetření zkoumalo CVVM prestiž vybraných povolání u české veřejnosti. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1393-prestiz-povolani-cerven-2013
 • Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – léto 2013

  NS_1306 V červnu 2013 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v průběhu června a července realizován též v Polsku, Maďarsku a na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1392-hodnoceni-ekonomicke-situace-a-materialnich-zivotnich-podminek-v-stredoevropskem-srovnani-leto-2013
 • Ekonomická krize očima české veřejnosti – červen 2013

  NS_1306 V rámci červnového kontinuálního šetření se CVVM zabývalo otázkou ekonomické krize a jejích důsledků. Šetření konkrétně zjišťovalo, zda se lidé zajímají o dění okolo této krize, čeho se v souvislosti s ní obávají a jaký dopad tato krize měla na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1391-ekonomicka-krize-ocima-ceske-verejnosti-cerven-2013
 • Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života – červen 2013

  V červnu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky vyjadřovali svoji spokojenost nebo nespokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/1390-spokojenost-se-stavem-ve-vybranych-oblastech-verejneho-zivota-cerven-2013
 • Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání – červen 2013

  Do červnového šetření CVVM byly zařazeny otázky týkající se vztahu pracujících k zaměstnání. Na jednu stranu se šetření zajímalo o spokojenost se zaměstnáním, o vnímání atmosféry na pracovišti a o subjektivní hodnocení přiměřenosti výše příjmu. Na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1387-spokojenost-se-zamestnanim-a-zmena-zamestnani-cerven-2013
 • Ochota přijmout zaměstnání – červen 2013

  NS_1306 V rámci červnového výzkumu položilo CVVM respondentům otázku, zda by v případě nezaměstnanosti přijali zaměstnání vyžadující jisté ústupky, např. práci přesčas, v noci nebo o víkendech či vyšší pracovní tempo. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1386-ochota-prijmout-zamestnani-cerven-2013
 • Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2013

  NS_1306 V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Součástí bloku otázek byly otázky mapující názory občanů na současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi, na její další vývoj, na důvod nezaměstnanosti a na obtížnost nalezení...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1385-ceska-verejnost-o-nezamestnanosti-cerven-2013
 • Hodnocení činnosti politických stran a vybraných institucí – červen 2013

  NS_1306 V červnovém šetření CVVM známkovali občané České republiky činnost politických stran a institucí. Použita byla školní klasifikace, kde nejlepší známkou je jednička, nejhorší pětka. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1384-hodnoceni-cinnosti-politickych-stran-a-vybranych-instituci-cerven-2013
 • Občané o materiálních životních podmínkách a ekonomické situaci svých domácností – červen 2013

  NS_1306 V rámci svého červnového šetření CVVM zkoumalo, jak lidé vnímají současnou sociálněekonomickou situaci svých domácností. Dotázaní celkově hodnotili současné materiální životní podmínky svých domácností a vyjadřovali se rovněž k tomu, jaká jsou...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1383-obcane-o-materialnich-zivotnich-podminkach-a-ekonomicke-situaci-svych-domacnosti-cerven-2013
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen 2013

  NS_1306 V rámci svého červnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice, výhledu jejího vývoje v nejbližší budoucnosti a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1382-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-cerven-2013
 • Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v červnu 2013

  NS_1306 V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v červnu 2013 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny obě komory Parlamentu ČR, prezident, vláda,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1379-duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-cervnu-2013
 • Stranické preference a volební model v červnu 2013

  V šetření realizovaném v červnu CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1376-stranicke-preference-a-volebni-model-v-cervnu-2013

1 nalezených - 13 z 13