Za předpokladu, že ns 1310 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Vztah českých občanů k místu jejich bydliště – říjen 2013

  Součástí říjnového šetření CVVM byl i blok otázek věnovaný vztahu českých občanů k místu, kde žijí. Všech respondentů jsme se zeptali, jak blízký vztah mají ke své čtvrti či vesnici, ke svému městu, k regionu, ve kterém žijí, ke kraji, k České...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1354-vztah-ceskych-obcanu-k-mistu-jejich-bydliste-rijen-2013
 • Významné osobnosti, období a události české historie – říjen 2013

  Postoje občanů související s českou historií mapovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění ve svém říjnovém šetření. Nejdříve nás zajímalo, koho Češi považují za největší českou osobnost, a dále také, kterou z uvedených historických epoch by označili za...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1353-vyznamne-osobnosti-obdobi-a-udalosti-ceske-historie-rijen-2013
 • Důvody hrdosti a studu na české občanství – říjen 2013

  NS_1310 Součástí říjnového šetření CVVM byl i blok otázek věnovaný vztahu českých občanů k České republice. Všech respondentů jsme se zeptali, z jakých důvodů jsou hrdí na to, že jsou občany České republiky a z jakých důvodů naopak na české občanství...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1352-duvody-hrdosti-a-studu-na-ceske-obcanstvi-rijen-2013
 • Vztah Čechů ke státním svátkům – říjen 2013

  V říjnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění vyjadřovali občané České republiky svůj názor na to, jak důležité je podle nich připomínat si význam českých státních a ostatních svátků. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1360-vztah-cechu-ke-statnim-svatkum-rijen-2013
 • Vztah českých občanů k České republice - říjen 2013

  Součástí říjnového šetření CVVM byl blok otázek věnovaný vztahu českých občanů k České republice. Všech respondentů jsme se zeptali, zda jsou hrdí, nebo se stydí za to, že jsou občany České republiky, kdyby měli možnost volby, zda by si k životu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1365-vztah-ceskych-obcanu-k-ceske-republice-rijen-2013
 • Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2013

  NS_1310 Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka sledující hodnocení některých sociálních podmínek v České republice. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1364-hodnoceni-nekterych-socialnich-podminek-rijen-2013
 • Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2013

  NS_1310 V rámci svého říjnového šetření CVVM zkoumalo, jak lidé vnímají současnou sociálněekonomickou situaci svých domácností. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy a zda svoji domácnost považují za bohatou či naopak...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1363-obcane-o-ekonomicke-situaci-svych-domacnosti-rijen-2013
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2013

  NS_1310 V rámci svého říjnového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1410-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-rijen-2013
 • Stranické preference a volební model v říjnu 2013

  V šetření realizovaném v říjnu CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1406-stranicke-preference-a-volebni-model-v-rijnu-2013

1 nalezených - 9 z 9