Za předpokladu, že ns 1402 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Spravedlnost politického systému a respekt k lidským právům – únor 2014

  V počátku února 2014 se Centrum pro výzkum veřejného mínění AV ČR, v.v.i., zajímalo o postoje reprezentativně vybraného vzorku občanů České republiky k uplatňování rovnoprávnosti a spravedlnosti politického systému a k respektování lidských práv....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1721-spravedlnost-politickeho-systemu-a-respekt-k-lidskym-pravum-unor-2014
 • Naléhavost zabývání se oblastmi veřejného života – únor 2014

  NS_1402 V únoru Centrum pro výzkum veřejného mínění do svého pravidelného výzkumu zařadilo otázku, v níž obyvatelé ČR hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1718-nalehavost-zabyvani-se-oblastmi-verejneho-zivota-unor-2014
 • Hodnocení změny systému v roce 1989 v středoevropském srovnání – zima 2014

  NS_1402 V únoru 2014 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí změnu systému, k níž došlo v roce 1989. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v lednu či v únoru tohoto roku realizován též v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Respondentům byly předloženy...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1716-hodnoceni-zmeny-systemu-v-roce-1989-v-stredoevropskem-srovnani-zima-2014
 • Možnost ovlivnit veřejnou sféru a legislativní proces – únor 2014

  NS_1402 V rámci únorového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo na názory občanů ohledně jejich možností ovlivnit veřejnou sféru. Konkrétně se otázky týkaly možnosti otevřeně se vyjadřovat k problémům ve společnosti, ovlivnění...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1714-moznost-ovlivnit-verejnou-sferu-a-legislativni-proces-unor-2014
 • Občané o politice - únor 2014

  NS_1402 Součástí únorového dotazníku CVVM byly otázky, které zkoumaly obecné postoje českých občanů k politice a politické dění u nás. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1713-obcane-o-politice-unor-2014
 • Angažovanost občanů a zájem o politiku – únor 2014

  NS_1402 Součástí únorového dotazníku CVVM byly otázky, které zkoumaly zájem českých občanů o politické dění doma i ve světě a míru jejich participace v politickém a občanském životě v podobě různých aktivit a toho, jak často se těmto aktivitám věnují....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1712-angazovanost-obcanu-a-zajem-o-politiku-unor-2014
 • Názory na nedemokratické alternativy politického systému – únor 2014

  NS_1402 Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na alternativní varianty současného demokratického politického systému. Tyto otázky byly položeny naposledy před pěti lety v roce 2009....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1711-nazory-na-nedemokraticke-alternativy-politickeho-systemu-unor-2014
 • Mínění o motivech vstupu do politiky a o zájmu politiků o názory obyčejných lidí – únor 2014

  NS_1402 V únoru 2014 byly v rámci bloku o občanské angažovanosti a participaci na veřejném životě pokládány otázky mapující mínění občanů o motivech pro vstup do politiky a o tom, kolik politiků se zajímá, co si myslí obyčejní lidé. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1710-mineni-o-motivech-vstupu-do-politiky-a-o-zajmu-politiku-o-nazory-obycejnych-lidi-unor-2014
 • Názory občanů na politický systém v ČR - únor 2014

  NS_1402 V únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory českých občanů na politický systém v České republice a na to, do jaké míry lze náš politický systém považovat za demokratický. Požádali jsme všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1709-nazory-obcanu-na-politicky-system-v-cr-unor-2014
 • Postoje občanů k fungování demokracie v ČR – únor 2014

  NS_1402 V únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory českých občanů na politický systém a fungování demokracie v ČR. Položené otázky se týkaly hodnocení demokracie jako způsobu vlády, spokojenosti s...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1708-postoje-obcanu-k-fungovani-demokracie-v-cr-unor-2014
 • Názory na podílení se občanů na rozhodování – únor 2014

  NS_1402 Do únorového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla zařazena otázka zjišťující, ve kterých případech by se měli podle účastníků výzkumu na rozhodování podílet volení zástupci a ve kterých přímo občané. V podstatě jde o názor, co by...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1707-nazory-na-podileni-se-obcanu-na-rozhodovani-unor-2014
 • Hodnocení vlády Jiřího Rusnoka – únor 2014

  NS_1402 V únorovém výzkumu se Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zaměřilo na hodnocení končící vlády pod vedením Jiřího Rusnoka. Oslovení občané měli za úkol prostřednictvím otázky zjišťující míru spokojenosti či nespokojenosti zhodnotit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1706-hodnoceni-vlady-jiriho-rusnoka-unor-2014
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2014

  NS_1402 V rámci svého únorového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1705-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-unor-2014
 • Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – únor 2014

  NS_1402 Na začátku února 2014 se Centrum pro výzkum veřejného mínění zabývalo zjišťováním postojů české veřejnosti k situaci na Ukrajině. Do dotazníků pravidelného omnibusového šetření byly zařazeny otázky tykající se názorů na ukrajinské protivládní...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1704-postoj-ceske-verejnosti-k-deni-na-ukrajine-unor-2014
 • Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v únoru 2014

  NS_1402 V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v únoru 2014 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny horní a dolní komora Parlamentu ČR,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1703-duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-unoru-2014
 • Stranické preference a volební model v únoru 2014

  V šetření realizovaném v únoru CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1700-stranicke-preference-a-volebni-model-v-unoru-2014

1 nalezených - 16 z 16