Za předpokladu, že ns 1404 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Občané o způsobu zacházení s potravinami – duben 2014

  NS_1404 V dubnu se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo v rámci pravidelného dotazníkového šetření tématu plýtvání potravinami. Zaměřovalo se na způsob, jakým respondenti zacházejí v rámci své domácnosti s nespotřebovanými potravinami, na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1757-obcane-o-zpusobu-zachazeni-s-potravinami-duben-2014
 • Postoj občanů k plýtvání potravinami – duben 2014

  NS_1404 V rámci dubnového omnibusového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., zabývalo tématem plýtvání potravinami. Šetření se v prvé řadě věnovalo postojům občanů k tématu coby problému. Detailněji se soustředilo na to,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1756-postoj-obcanu-k-plytvani-potravinami-duben-2014
 • Hodnocení životních podmínek v místě bydliště – duben 2014

  NS_1404 V dubnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo občanů na spokojenost se životem v místě svého bydliště a také na hodnocení vybraných životních podmínek. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1745-hodnoceni-zivotnich-podminek-v-miste-bydliste-duben-2014
 • Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2014

  V rámci svého dubnového šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, věnovalo se i stávajícím možnostem, které Romové mají v rámci většinové české společnosti, a zjišťovalo postoje veřejnosti k tomu, jak...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1744-romove-a-souziti-s-nimi-ocima-ceske-verejnosti-duben-2014
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben 2014

  NS_1404 V rámci svého dubnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1743-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-duben-2014
 • Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – duben 2014

  NS_1404 V dubnovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním kontextu. Do výzkumu byly zahrnuty jak některé významné...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1742-duvera-vybranym-politikum-v-mezinarodnim-kontextu-duben-2014
 • Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU – duben 2014

  NS_1404 V pravidelném dubnovém šetření v rámci projektu Naše společnost Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zkoumalo postoje české veřejnosti k přijetí eura jako české měny a názory na dopady vstupu ČR do Evropské unie v různých...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1741-obcane-o-prijeti-eura-a-dopadech-vstupu-cr-do-eu-duben-2014
 • Důvěra v evropské a mezinárodní instituce – duben 2014

  NS_1404 Do svého dubnového šetření CVVM zařadilo otázky týkající se důvěry občanů v instituce Evropské unie. Kromě důvěry v Evropskou unii jako celek byla předmětem dotazování důvěra občanů Evropské komisi, Evropskému parlamentu, předsedovi Evropské...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1740-duvera-v-evropske-a-mezinarodni-instituce-duben-2014
 • Hodnocení evropské integrace – duben 2014

  NS_1404 Součástí dubnového šetření CVVM bylo téma evropské integrace. V rámci šetření jsme pokládali dvě baterie otázek. První baterie zjišťovala názor na to, zda se v Evropské unii uplatňují hodnoty demokracie, rovnosti, spolupráce, tolerance,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1739-hodnoceni-evropske-integrace-duben-2014
 • Názory veřejnosti na členství v Evropské unii – duben 2014

  NS_1404 V dubnu 2014 bylo v pravidelném šetření Naše společnost zkoumáno téma Evropské unie. Tato zpráva přináší informace o spokojenosti s členstvím v Evropské unii, o pocitech hrdosti na příslušnost k ní u obyvatel České republiky a také o jejich...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1738-nazory-verejnosti-na-clenstvi-v-evropske-unii-duben-2014
 • Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – duben 2014

  NS_1404 V dubnu 2014 se Centrum pro výzkum veřejného mínění zabývalo zjišťováním postojů české veřejnosti k situaci na Ukrajině. Do dotazníků pravidelného omnibusového šetření byly zařazeny otázky týkající se názorů na ukrajinské protivládní protesty....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1737-postoj-ceske-verejnosti-k-deni-na-ukrajine-duben-2014
 • Občané o volbách do Evropského parlamentu – duben 2014

  NS_1404 V rámci dubnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo blížícím se volbám do Evropského parlamentu. Výzkum konkrétně zjišťoval, zda lidé slyšeli o tom, že 23. a 24. května budou občané ČR volit poslance do Evropského...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1736-obcane-o-volbach-do-evropskeho-parlamentu-duben-2014
 • Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v dubnu 2014

  NS_1404 V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v dubnu 2014 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny horní a dolní komora Parlamentu ČR,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1735-duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-dubnu-2014
 • Stranické preference a volební model v dubnu 2014

  V šetření realizovaném v dubnu CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1734-stranicke-preference-a-volebni-model-v-dubnu-2014

1 nalezených - 14 z 14