Za předpokladu, že ns 1406 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – léto 2014

  NS_1406 V červnu 2014 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v letních měsících realizován též v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1792-hodnoceni-ekonomicke-situace-a-materialnich-zivotnich-podminek-v-stredoevropskem-srovnani-leto-2014
 • Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání – červen 2014

  Červnové šetření CVVM se více zaměřilo na téma zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Všem pracujícím jsme pokládali otázky týkající se spokojenosti se zaměstnáním, vnímání atmosféry na pracovišti a subjektivního hodnocení přiměřenosti výše příjmu. Dále bylo...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1778-spokojenost-se-zamestnanim-a-zmena-zamestnani-cerven-2014
 • Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2014

  NS_1406 V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Součástí šetření byl i blok otázek mapující názory občanů na současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi, na její další vývoj, na důvod nezaměstnanosti a na obtížnost nalezení...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1777-ceska-verejnost-o-nezamestnanosti-cerven-2014
 • Jaké hodnoty jsou pro nás důležité – červen 2014?

  NS_1406 Hodnotové orientace české společnosti byly předmětem šetření v červnovém výzkumu projektu Naše společnost. Mnohopoložková baterie otázek, která byla respondentům předložena k posouzení, zjišťovala, jakou důležitost přikládají vybraným hodnotám...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1776-jake-hodnoty-jsou-pro-nas-dulezite-cerven-2014
 • Spokojenost s životem – červen 2014

  V rámci červnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1775-spokojenost-s-zivotem-cerven-2014
 • Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – červen 2014

  NS_1406 V červnu 2014 byl do pravidelného šetření Naše společnost zařazen blok otázek týkající se hodnot a občanských práv. V jeho rámci byly pokládány otázky ohledně tolerance české společnosti vůči homosexuálně orientovaným mužům a ženám, a také byly...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1774-postoje-verejnosti-k-pravum-homosexualu-cerven-2014
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen 2014

  NS_1406 V rámci svého červnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice, výhledu jejího vývoje v nejbližší budoucnosti a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1773-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-cerven-2014
 • Veřejné mínění o problematice HIV/AIDS – červen 2014

  V červnu se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo postojům občanů k tématu HIV/AIDS. Zástupci obyvatel České republiky odpovídali na otázky zaměřené na to, jak moc se obávají nákazy touto chorobou, za jak velký problém výskyt této choroby...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1772-verejne-mineni-o-problematice-hivaids-cerven-2014
 • Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – červen 2014

  NS_1406 V červnu 2014 se Centrum pro výzkum veřejného mínění zabývalo zjišťováním postojů české veřejnosti k situaci na Ukrajině. Do dotazníků pravidelného omnibusového šetření byly zařazeny otázky týkající se zejména: 1) zájmu o dění na Ukrajině, 2)...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1771-postoj-ceske-verejnosti-k-deni-na-ukrajine-cerven-2014
 • Občané o kampani k volbám do Evropského parlamentu – červen 2014

  NS_1406 V rámci červnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo nedávným volbám do Evropského parlamentu, přičemž se změřilo i na předvolební kampaň vedenou v souvislosti s nimi. Výzkum konkrétně zjišťoval, zda lidé předvolební...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1770-obcane-o-kampani-k-volbam-do-evropskeho-parlamentu-cerven-2014
 • Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – červen 2014

  V červnu roku 2014 se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo v rámci pravidelného výzkumného šetření tématům, která je možné považovat z morálního hlediska za kontroverzní. Konkrétně odpovídal reprezentativně vybraný vzorek populace České...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1769-verejne-mineni-o-interrupci-eutanazii-a-trestu-smrti-cerven-2014
 • Občané o volbách do Evropského parlamentu – červen 2014

  NS_1406 V rámci červnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo nedávným volbám do Evropského parlamentu. Výzkum konkrétně zjišťoval, jaké důvody vedly voliče k rozhodnutí zúčastnit se voleb a kterou stranu volit, kdy ke svému...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1768-obcane-o-volbach-do-evropskeho-parlamentu-cerven-2014

1 nalezených - 12 z 12