Za předpokladu, že ns 1412 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Spokojenost s životem – prosinec 2014

  V rámci prosincového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1837-spokojenost-s-zivotem-prosinec-2014
 • Názory obyvatel na poplatky ve zdravotnictví a jiná vybraná opatření – prosinec 2014

  NS_1412 V prosinci 2014 byl opět po roce do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví a zdravotní péče. V jeho rámci byly zjišťovány názory na jednotlivé typy poplatků za zdravotní služby a na jiná zvažovaná...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1834-nazory-obyvatel-na-poplatky-ve-zdravotnictvi-a-jina-vybrana-opatreni-prosinec-2014
 • Názory občanů na zdravotní péči v ČR – prosinec 2014

  NS_1412 V prosinci 2014 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen pravidelný blok otázek týkajících se zdravotnictví a zdravotní péče. V jeho rámci byla zjišťována spokojenost s lékařskou péčí, mínění o vývoji kvality zdravotní péče v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1833-nazory-obcanu-na-zdravotni-peci-v-cr-prosinec-2014
 • Česká veřejnost o zdravotnictví – prosinec 2014

  NS_1412 V prosinci 2014 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví. V jeho rámci byla zjišťována spokojenost se zdravotním systémem v ČR a názory na problematičnost jednotlivých oblastí zdravotnictví....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1832-ceska-verejnost-o-zdravotnictvi-prosinec-2014
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – prosinec 2014

  NS_1412 V rámci svého prosincového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1828-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-prosinec-2014

1 nalezených - 5 z 5