Za předpokladu, že ns 1511 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Daně z pohledu veřejného mínění – listopad 2015

  NS_1511 Listopadové šetření CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1976-dane-z-pohledu-verejneho-mineni-listopad-2015
 • Občané o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství – listopad 2015

  NS_1511 V listopadovém šetření CVVM položilo svým respondentům dvě otázky týkající se projednávané smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Šetření zjišťovalo, zda občané pojem „Transatlantické obchodní a investiční...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1975-obcane-o-transatlantickem-obchodnim-a-investicnim-partnerstvi-listopad-2015
 • Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a alokace veřejných prostředků – listopad 2015

  NS_1511 V listopadu 2015 zařadilo CVVM do svého pravidelného šetření jako každý rok blok otázek týkajících se sociální politiky. V rámci tohoto bloku jsme se ptali na to, v jaké míře je podle občanů České republiky zajištěno sociální zabezpečení v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1972-nazory-obcanu-na-uroven-socialni-zabezpeceni-v-cr-a-alokace-verejnych-prostredku-listopad-2015
 • Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení – listopad 2015

  NS_1511 V listopadu 2015 byly do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se sociální politiky. Nejprve jsme zkoumali názory na to, do jaké míry by mělo být sociální zabezpečení zajištěno státem, na jaké úrovni sociální zabezpečení...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1958-nazory-ceske-verejnosti-na-socialni-zabezpeceni-listopad-2015
 • Změny v důchodovém systému: hodnocení občanů - listopad 2015

  Do listopadového šetření CVVM se dostalo téma týkající se důchodového systému – jeho fungování a funkčnosti. Série otázek, na něž byli respondenti dotázáni, se týkala jejich vnímání důchodového systému a jeho možných změn, přičemž občané měli...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1957-zmeny-v-duchodovem-systemu-hodnoceni-obcanu-listopad-2015
 • Občané o důchodovém systému – listopad 2015

  NS_1511 V rámci svého listopadového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., zaměřilo na některé otázky spojené s důchodovým systémem a reformou penzí. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1956-obcane-o-duchodovem-systemu-listopad-2015
 • Důchodové spoření a jeho využití českými občany - listopad 2015

  NS_1511 V listopadovém šetření CVVM byly zařazeny otázky ohledně pohledu na český důchodový systém ze strany občanů, zejména s důrazem na dostatečnost zajištění během stáří a využívání možnosti důchodového připojištění. Konkrétně dotazy směřovaly na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1959-duchodove-sporeni-a-jeho-vyuziti-ceskymi-obcany-listopad-2015
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – listopad 2015

  NS_1511 V listopadu se CVVM v rámci svého pravidelného šetření Naše společnost zajímalo i o názory občanů na současnou ekonomickou situaci ČR a hodnocení aktuální životní úrovně jejich domácností. Výsledky ukazují, že poměr lidí, kteří hodnotí...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1969-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-listopad-2015
 • Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – listopad 2015

  NS_1511 V listopadu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1968-ceska-verejnost-o-tzv-islamskem-statu-listopad-2015
 • Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - říjen a listopad 2015

  NS_1511 V říjnu a listopadu 2015 dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkající se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků, konkrétně pak na postoj k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným konfliktem a vnímání situace...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1967-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-rijen-a-listopad-2015
 • Stranické preference a volební model v listopadu 2015

  V šetření realizovaném v listopadu CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1960-stranicke-preference-a-volebni-model-v-listopadu-2015

1 nalezených - 11 z 11