Za předpokladu, že ns 1609 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Názory veřejnosti na důvody vstupu do politické strany

  NS_1609 V zářijovém výzkumu CVVM jsme se zajímali o názory veřejnosti na to, proč lidé vstupují do politických stran a účastní se jejich aktivit a jaké důvody pro případný vstup do politické strany občané považují za správné. Obyvatelé se ve větší míře...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/2115-nazory-verejnosti-na-duvody-vstupu-do-politicke-strany
 • Obliba restauračních zařízení a nápojů v roce 2016

  NS_1609 V září 2016 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou restauračních zařízení, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo a hospody v české společnosti probíhajícího od roku 2004. V této tiskové zprávě jsou uvedeny základní...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2111-obliba-restauracnich-zarizeni-a-napoju-v-roce-2016
 • Role chuti a ceny při výběru piva a hodnocení českého prvenství v jeho konzumaci v roce 2016

  V září 2016 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo a hospody v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato tisková zpráva uvádí základní výsledky otázek důležitost chuti,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2110-role-chuti-a-ceny-pri-vyberu-piva-a-hodnoceni-ceskeho-prvenstvi-v-jeho-konzumaci-v-roce-2016
 • Pivo v české společnosti v roce 2016

  NS_1609 V září 2016 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato zpráva přináší základní výsledky o podílu konzumentů piva mezi...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2109-pivo-v-ceske-spolecnosti-v-roce-2016
 • Voliči a strany – září 2016

  CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do svého zářijového šetření zařadilo blok otázek týkající se vztahu voličů k preferovaným politickým stranám. Otázky zjišťovaly jednak intenzitu vztahu (sílu vazby) k preferované straně, jednak motivační zázemí...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/2100-volici-a-strany-zari-2016
 • Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám – září 2016

  NS_1609 V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo baterii otázek zkoumající postoje občanů České republiky k politickým stranám. Výsledky naznačují, že většina populace zaujímá k politickým stranám spíše negativní postoj. Mimo jiné si lidé...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1578-postoje-obyvatel-ceske-republiky-k-politickym-stranam-zari-2016
 • Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách a americké zahraniční politice - září 2016

  NS_1609 Ve svém pravidelném zářijovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR podrobněji věnovalo tématu amerických prezidentských voleb. Ve výzkumu jsme se také zajímali o názory české veřejnosti na americkou zahraniční politiku. Všem...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2098-ceska-verejnost-o-americkych-prezidentskych-volbach-a-americke-zahranicni-politice-zari-2016
 • Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - září 2016

  NS_1609 V zářijovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkající se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků. Dotazování se konkrétně týkalo postojů k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným konfliktem, postojů...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2097-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-zari-2016
 • Důvěra názorům vybraných skupin vyjadřujících se k veřejným otázkám v ČR - září 2016

  NS_1609 Do zářijového šetření zahrnulo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek, ve kterých respondenti posuzovali svoji důvěru ke skupinám lidí vyjadřujících se k veřejným otázkám. Nejprve hodnotili, zda se jejich rozhodnutí řídí spíše názory...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/2096-duvera-nazorum-vybranych-skupin-vyjadrujicich-se-k-verejnym-otazkam-v-cr-zari-2016
 • Důvěra stranickým představitelům – září 2016

  NS_1609 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména třiceti čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2095-duvera-stranickym-predstavitelum-zari-2016
 • Důvěra k vybraným institucím veřejného života – září 2016

  NS_1609 V září 2016 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Tato otázka se opakuje dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/2094-duvera-k-vybranym-institucim-verejneho-zivota-zari-2016
 • Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání – září 2016

  V září 2016 CVVM zjišťovalo názory české veřejnosti na vytváření speciálních škol v rámci povinné základní devítileté školní docházky a také názory na to, zda by se děti se zdravotním nebo mentálním postižením, děti z chudých či naopak z bohatých...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2093-verejnost-o-specialnich-skolach-a-inkluzivnim-vzdelavani-zari-2016
 • Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám – září 2016

  NS_1609 V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo baterii otázek zkoumající postoje občanů České republiky k opatřením zavedeným novelou zákona o českém školství. Zároveň se CVVM dotazovalo na názory občanů vzhledem ke státním maturitám a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2092-postoje-obyvatel-ceske-republiky-k-novele-zakona-o-ceskem-skolstvi-platbam-za-vysoke-skoly-a-statnim-maturitam-zari-2016
 • Hodnocení kvality různých typů škol – září 2016

  NS_1609 V září 2016 byl do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazen blok otázek týkajících se českého školství a vzdělávání. Otázky mimo jiné zjišťovaly názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na vybraných typech škol a možnost dosáhnout...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2091-hodnoceni-kvality-ruznych-typu-skol-zari-2016
 • Důvěra ústavním institucím v září 2016

  NS_1609 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v září 2016 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2090-duvera-ustavnim-institucim-v-zari-2016
 • Stranické preference a volební model v září 2016

  V šetření realizovaném v září 2016 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/2087-stranicke-preference-a-volebni-model-v-zari-2016

1 nalezených - 16 z 16