Za předpokladu, že ns 1703 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen 2017

  NS_1703 V březnu 2017 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v rámci svého pravidelného šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České republice. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4325-nazory-verejnosti-na-usazovani-cizincu-v-cr-brezen-2017
 • Vliv na politické rozhodování – březen 2017

  V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory české veřejnosti na vliv voličů, občanů a vybraných institucí na rozhodování politiků. Nejvyšší vliv na rozhodování politiků mají z vybraných faktorů, dle...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/4323-vliv-na-politicke-rozhodovani-brezen-2017
 • Názor na zadlužení obyvatel a státu – březen 2017

  NS_1703 V březnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo několik otázek týkajících se problematiky dluhů a zadlužení. Zjišťován byl kromě jiného jednak názor na míru zadlužení běžných občanů ČR, jednak názor na míru zadlužení České republiky jako...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicke-ostatni/4321-nazor-na-zadluzeni-obyvatel-a-statu-brezen-2017
 • Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – březen 2017

  NS_1703 V březnu 2017 zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace v souvislosti s...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4319-ceska-verejnost-o-tzv-islamskem-statu-brezen-20172
 • Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2017

  V rámci pravidelného výzkumu Naše společnost jsme v březnu 2017 zjišťovali postoje obyvatel České republiky k různým skupinám obyvatel. Tento vztah jsme zjišťovali otázkou, zda by dotyčný nechtěl mít dané lidi za sousedy. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4275-tolerance-k-vybranym-skupinam-obyvatel-brezen-2017
 • Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2017

  NS_1703 V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění položilo respondentům sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k cizincům. Dotazovaní se konkrétně vyjadřovali k problematice cizinců pobývajících na území ČR a v místě jejich...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4273-postoje-ceske-verejnosti-k-cizincum-brezen-2017
 • Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2017

  V březnu 2017 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Do šetření bylo zahrnuto celkem 17 národností žijících v naší zemi včetně Čechů, kteří v tomto případě slouží...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4272-vztah-ceske-verejnosti-k-narodnostnim-skupinam-zijicim-v-cr-brezen-2017
 • Názory občanů na přijatelnost půjček - březen 2017

  NS_1703 V rámci březnového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkajících se půjčování si peněz a splácení dluhů. Respondenti byli konkrétně dotazováni na jejich názor na zadlužování běžných lidí v různých oblastech a následně na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/4270-nazory-obcanu-na-prijatelnost-pujcek-brezen-2017
 • Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2017

  NS_1703 V březnu Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, jak obyvatelé ČR hodnotí politickou kulturu veřejně činných lidí, tedy to, jak mezi sebou jednají, jak na veřejnosti vystupují a jak informují o problémech. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/4269-politicka-kultura-verejne-cinnych-lidi-brezen-2017
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – březen 2017

  NS_1703 V březnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4268-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-brezen-2017
 • Důvěra k vybraným institucím veřejného života – březen 2017

  NS_1703 V březnu 2017 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Tato otázka se opakuje dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4267-duvera-k-vybranym-institucim-verejneho-zivota-brezen-2017
 • Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí – březen 2017

  NS_1703 Do březnového výzkumu Naše společnost zařadilo CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i. sadu otázek týkající se korupce. Občané vyjadřovali svůj názor na rozšíření korupce v České republice a zároveň hodnotili míru korupce u vybraných institucí a oblastí...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4266-nazor-na-rozsirenost-a-miru-korupce-u-verejnych-cinitelu-a-instituci-brezen-2017
 • Důvěra ústavním institucím v březnu 2017

  NS_1703 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v březnu 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4265-duvera-ustavnim-institucim-v-breznu-2017
 • Názory české veřejnosti na současnou situaci na Ukrajině – Březen 2017

  NS_1703 V březnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. z roku 2017 jsme se ptali české veřejnosti na otázky týkající se současného dění na Ukrajině. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4264-nazory-ceske-verejnosti-na-soucasnou-situaci-na-ukrajine-brezen-2017
 • Stranické preference a volební model v březnu 2017

  V šetření realizovaném v březnu 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4260-stranicke-preference-a-volebni-model-v-breznu-2017

1 nalezených - 15 z 15