Za předpokladu, že ns 1801 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – leden 2018

  NS_1801 V lednu 2018 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v průběhu ledna 2018 realizován též v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4570-hodnoceni-ekonomicke-situace-a-materialnich-zivotnich-podminek-v-stredoevropskem-srovnani-leden-2018
 • Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2018

  NS_1801 Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Nejprve jsme všem dotázaným položili otázku týkající se vývoje reálných příjmů jejich domácnosti v uplynulém roce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4542-obcane-o-inflaci-a-realnych-prijmech-leden-2018
 • Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – leden 2018

  NS_1801 V lednovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání vývoje těchto podmínek v tomto roce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4540-obcane-o-materialnich-zivotnich-podminkach-svych-domacnosti-leden-2018
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – leden 2018

  NS_1801 V lednovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání vývoje ekonomické situace v příštím roce a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4538-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-leden-2018
 • Názory občanů na přijatelnost půjček – leden 2018

  NS_1801 V rámci lednového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkajících se půjčování si peněz a splácení dluhů. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicke-ostatni/4532-nazory-obcanu-na-prijatelnost-pujcek-leden-2018
 • Postoje českých občanů k obraně ČR - leden 2018

  NS_1801 V lednovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k NATO. Popisované výsledky v této zprávě se pojí s obecnými názory na obranu státu. Dotázaní konkrétně vyjadřovali míru souhlasu či...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4530-postoje-ceskych-obcanu-k-obrane-cr-leden-2018
 • Občané o členství České republiky v NATO – leden 2018

  NS_1801 V lednu 2018 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se postojů českých občanů k členství České republiky v Severoatlantické alianci (NATO). Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4528-obcane-o-clenstvi-ceske-republiky-v-nato-leden-2018
 • Důvěra stranickým představitelům – leden 2018

  NS_1801 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v lednovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 18 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4523-duvera-stranickym-predstavitelum-leden-2018
 • Názor na zadlužení obyvatel a státu – leden 2018

  NS_1801 V lednovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo několik otázek týkajících se problematiky dluhů a zadlužení. Zjišťován byl kromě jiného jednak názor na míru zadlužení běžných občanů ČR, jednak názor na míru zadlužení České republiky jako...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicke-ostatni/4520-nazor-na-zadluzeni-obyvatel-a-statu-leden-2018
 • Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během uplynulého roku – leden 2018

  NS_1801 V lednovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. hodnotili občané České republiky vývoj situace ve vybraných oblastech veřejného života během roku 2017. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/4518-hodnoceni-vyvoje-vybranych-oblasti-verejneho-zivota-behem-uplynuleho-roku-leden-2018
 • Důvěra ústavním institucím v lednu 2018

  NS_1801 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v lednu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4516-duvera-ustavnim-institucim-v-lednu-2018
 • Volební model v lednu 2018

  NS_1801 V šetření realizovaném v lednu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4510-volebni-model-v-lednu-2018

1 nalezených - 12 z 12