Za předpokladu, že ns 1805 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Veřejnost o spotřebě a úsporách energie, tepla a vody ve svých domácnostech – květen 2018

  NS_1805 V květnu 2018 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen mimořádný blok otázek věnovaných problematice spotřeby a úspor energie a vody v domácnostech. Výzkum zjišťoval, zda lidé mají přehled o nákladech na spotřebu energií, tepla a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4723-verejnost-o-spotrebe-a-usporach-energie-tepla-a-vody-ve-svych-domacnostech-kveten-2018
 • Veřejnost o jaderné energetice – květen 2018

  NS_1805 V květnu 2018 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice jaderné energetiky. Výzkum zjišťoval, zda by se podle mínění veřejnosti měl podíl jaderné energie na produkci elektřiny u nás do budoucna...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4721-verejnost-o-jaderne-energetice-kveten-2018
 • Veřejnost o energetické politice, vývoji spotřeby elektrické energie a možnostech nahrazení klasických zdrojů při její výrobě – květen 2018

  NS_1805 Stejně jako v předchozích letech byl v květnu 2018 výzkum Naše společnost rozšířen o některé speciální otázky týkající se tématu energetiky. Výzkum zaprvé zjišťoval zájem o energetickou politiku České republiky a její hodnocení. Dále se výzkum...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4719-verejnost-o-energeticke-politice-vyvoji-spotreby-elektricke-energie-a-moznostech-nahrazeni-klasickych-zdroju-pri-jeji-vyrobe-kveten-2018
 • Česká veřejnost o globálních problémech – květen 2018

  NS_1805 V rámci květnového šetření zaměřeného na problematiku životního prostředí se CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., soustředilo i na otázku hodnocení některých globálních fenoménů coby celosvětových problémů. Předmětem výzkumu byly jednak jevy přímo spojené s...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4675-ceska-verejnost-o-globalnich-problemech-kveten-2018
 • Postoje a aktivity české společnosti vzhledem k životnímu prostředí – květen 2018

  NS_1805 V rámci květnového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným otázky zaměřené na životní prostředí. První otázka zjišťovala zájem o informace spojené s šetrným chováním k životnímu prostředí, druhá otázka dala respondentům prostor...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4671-postoje-a-aktivity-ceske-spolecnosti-vzhledem-k-zivotnimu-prostredi-kveten-2018
 • Hodnocení stavu životního prostředí – květen 2018

  NS_1805 V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zabývalo problematikou životního prostředí. Respondenti byli dotazování na to, jak jsou spokojeni či nespokojeni se stavem životního prostředí v České...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4669-hodnoceni-stavu-zivotniho-prostredi-kveten-2018
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2018

  NS_1805 V květnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4667-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-kveten-2018
 • Česká společnost a onemocnění AIDS – květen 2018

  NS_1805 V květnu 2018 byl do pravidelného šetření Naše společnost zařazen blok otázek zkoumající veřejné mínění o problematice onemocnění AIDS. Otázkami CVVM zjišťovalo vnímání onemocnění AIDS jako problému v České republice, názor na aktivitu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/4665-ceska-spolecnost-a-onemocneni-aids-kveten-2018
 • Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – květen 2018

  NS_1805 V květnu 2018 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumného šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně se dotazovaní občané vyjadřovali k tématu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4663-verejne-mineni-o-interrupci-eutanazii-a-trestu-smrti-kveten-2018
 • Hodnocení ochrany životního prostředí – květen 2018

  NS_1805 V květnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., věnovalo tématu ochrany životního prostředí v České republice. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4661-hodnoceni-ochrany-zivotniho-prostredi-kveten-2018
 • Postoje k ochraně životního prostředí a jejímu financování – květen 2018

  NS_1805 V květnu CVVM v rámci svého šetření zkoumalo postoje české veřejnosti k životnímu prostředí. Do tohoto širšího bloku byla zařazena baterie otázek týkající se obecné ochoty dělat něco pro ochranu životního prostředí. Zároveň jsme zjišťovali...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4658-postoje-k-ochrane-zivotniho-prostredi-a-jejimu-financovani-kveten-2018
 • Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2018

  NS_1805 V květnu 2018 byl do pravidelného šetření Naše společnost zařazen blok otázek týkající se tolerance české společnosti vůči homosexuálně orientovaným ženám a mužům. Zároveň byly zjišťovány postoje občanů k tomu, zda by lidé s homosexuální...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4656-postoje-verejnosti-k-pravum-homosexualu-kveten-2018
 • Důvěra stranickým představitelům – květen 2018

  NS_1805 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v květnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 18 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4652-duvera-stranickym-predstavitelum-kveten-2018
 • Důvěra ústavním institucím v květnu 2018

  NS_1805 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v květnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4646-duvera-ustavnim-institucim-v-kvetnu-2018
 • Volební model v květnu 2018

  NS_1805 V šetření realizovaném v květnu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4644-volebni-model-v-kvetnu-2018

1 nalezených - 15 z 15