Za předpokladu, že ns 1811 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Veřejnost o svých obavách a bezpečnostních rizicích pro Českou republiku – listopad 2018

  NS_1811 V listopadovém šetření CVVM dotázaní posuzovali, jak velkou hrozbu představuje působení vybraných skupin na území ČR. Zjišťovány byly rovněž názory veřejnosti na reálnost ohrožení určitými skutečnostmi přesahujícími rámec republiky, jako je...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4807-verejnost-o-svych-obavach-a-bezpecnostnich-rizicich-pro-ceskou-republiku-listopad-2018
 • Hodnocení bezpečnostní situace v Evropě – listopad 2018

  NS_1811 V listopadovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. byly respondentům položeny otázky na zhodnocení bezpečnostní situace v Evropě, její vývoj v posledních 5 let a očekávání dalšího vývoje do budoucna....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/4805-hodnoceni-bezpecnostni-situace-v-evrope-listopad-2018
 • Veřejnost o svých obavách, pocitu bezpečí a spokojenosti s policií - listopad 2018

  NS_1811 V listopadovém šetření CVVM jsme se dotazovali na pocit bezpečí, a to v rámci celé ČR a v místě bydliště, a zároveň jsme se ptali na spokojenost s prací policie. Dále jsme otevřenou otázkou zjišťovali, zda a jaké lidé pociťují obavy. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/4803-verejnost-o-svych-obavach-pocitu-bezpecnosti-a-spokojenosti-s-policii-listopad-2018
 • Voliči a strany a politická orientace občanů – listopad 2018

  NS_1811 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do svého listopadového šetření zařadilo blok otázek týkající se vztahu voličů k preferovaným politickým stranám. Otázky zjišťovaly jednak intenzitu vztahu (sílu vazby) k preferované straně, jednak...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4799-volici-a-strany-a-politicka-orientace-obcanu-listopad-2018
 • Občané o důchodovém systému – listopad 2018

  NS_1811 V rámci svého listopadového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., zaměřilo na některé otázky spojené s důchodovým systémem a reformou penzí. V rámci tohoto tematického bloku pak byly respondentům předloženy tři...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/4787-obcane-o-duchodovem-systemu-listopad-2018
 • Češi a spoření na důchod - listopad 2018

  NS_1811 V rámci listopadového výzkumu CVVM SOU AV ČR v.v.i., dotazovalo občany České republiky na téma finančního zajištění ve stáří. Otázky byly zaměřeny nejen na subjektivní obavu z budoucího nedostatku ekonomických zdrojů či důvěru v zaopatření...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/4785-cesi-a-sporeni-na-duchod-listopad-2018
 • Názory české veřejnosti na stav důchodového systému ČR – listopad 2018

  NS_1811 V listopadu 2018 byly do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazeny otázky týkající se důchodového systému v České republice. Nejprve dotázaní hodnotili potřebu změny důchodového systému. Dále se respondenti vyjadřovali, která vybraná...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/4783-nazory-ceske-verejnosti-na-stav-duchodoveho-systemu-cr-listopad-2018
 • Daně z pohledu veřejného mínění – listopad 2018

  NS_1811 Listopadové šetření CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Konkrétně zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými a s nízkými příjmy, dále zkoumalo...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4781-dane-z-pohledu-verejneho-mineni-listopad-2018
 • Názory občanů na úroveň sociálního zabezpečení v ČR a alokaci veřejných prostředků – listopad 2018

  NS_1811 V listopadu 2018 zařadilo CVVM do svého pravidelného šetření jako každý rok blok otázek týkajících se sociální politiky. V rámci tohoto bloku jsme se ptali na to, v jaké míře je podle občanů České republiky zajištěno sociální zabezpečení v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/4779-nazory-obcanu-na-uroven-socialniho-zabezpeceni-v-cr-a-alokaci-verejnych-prostredku-listopad-2018
 • Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky – listopad 2018

  NS_1811 V listopadovém výzkumu byla zjišťována priorita, kterou by podle respondentů měly mít jednotlivé oblasti sociální politiky při financování ze státního rozpočtu. V tomto případě měli respondenti z deseti vybraných oblastí sestavit pořadí,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/4777-priority-ve-financovani-jednotlivych-oblasti-socialni-politiky-listopad-2018
 • Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení – listopad 2018

  NS_1811 V listopadu 2018 byly do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazeny otázky týkající se sociální politiky. Otázky zjišťovaly názorové rozložení české veřejnosti na rozdělení odpovědnosti za sociální zabezpečení mezi občany a stát, na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/4773-nazory-ceske-verejnosti-na-socialni-zabezpeceni-listopad-2018
 • Názory veřejnosti na důvody vstupu do politické strany – listopad 2018

  NS_1811 Součástí listopadového výzkumu CVVM bylo i téma stranických identifikací a politické participace. V rámci tohoto bloku jsme se mimo jiné zajímali o názory veřejnosti na to, proč lidé vstupují do politických stran a účastní se jejich aktivit a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4775-nazory-verejnosti-na-duvody-vstupu-do-politicke-strany-listopad-2018
 • Důvěra k vybraným institucím veřejného života – listopad 2018

  NS_1811 V listopadu 2018 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Tato otázka se opakuje dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4771-duvera-k-vybranym-institucim-verejneho-zivota-listopad-2018
 • Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám – listopad 2018

  NS_1811 V listopadovém šetření CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., položilo baterii otázek týkajících se fungování politických stran v České republice. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4769-postoje-obyvatel-ceske-republiky-k-politickym-stranam-listopad-2018
 • Důvěra stranickým představitelům – listopad 2018

  NS_1811 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v listopadovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 18 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4767-duvera-stranickym-predstavitelum-listopad-2018
 • Důvěra ústavním institucím v listopadu 2018

  NS_1811 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v listopadu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4765-duvera-ustavnim-institucim-v-listopadu-2018
 • Volební model v listopadu 2018

  NS_1811 V šetření realizovaném v listopadu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4761-volebni-model-v-listopadu-2018

1 nalezených - 17 z 17