Za předpokladu, že ns 1901 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2019

  NS_1901 Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4856-obcane-o-inflaci-a-realnych-prijmech-leden-2019
 • Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – leden 2019

  NS_1901 V lednovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání vývoje těchto podmínek v tomto roce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4854-obcane-o-materialnich-zivotnich-podminkach-svych-domacnosti-leden-2019
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – leden 2019

  NS_1901 V lednovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání vývoje ekonomické situace v příštím roce a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4850-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-leden-2019
 • Na co si lidé půjčili, co v současnosti splácejí a jak snadno – leden 2019

  NS_1901 V rámci lednového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkajících se půjčování si peněz a splácení dluhů. Respondenti byli konkrétně dotazováni na to, zda si v posledních deseti letech na něco půjčili, jaké půjčky v současné době...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicke-ostatni/4837-na-co-lide-pujcili-co-v-soucasnosti-splaceji-a-jak-snadno-leden-2019
 • Důvěra vrcholným politikům – leden 2019

  NS_1901 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v lednovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména třiceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni prezident,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4833-duvera-vrcholnym-politikum-leden-2019
 • Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí – leden 2019

  NS_1901 Od roku 1997 v našich šetřeních opakovaně sledujeme, jak veřejnost vnímá hospodářskou úroveň České republiky, a to prostřednictvím otázky, která zároveň umožňuje toto hodnocení zasadit do kontextu vnímání hospodářské úrovně dalších devíti...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4831-hospodarska-uroven-cr-v-kontextu-jinych-zemi-leden-2019
 • Postoje českých občanů k obraně ČR - leden 2019

  NS_1901 V lednovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k NATO. Popisované výsledky v této zprávě se pojí s obecnými názory na obranu státu. Dotázaní konkrétně vyjadřovali míru souhlasu či...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4827-postoje-ceskych-obcanu-k-obrane-cr-leden-2019
 • Občané o členství České republiky v NATO – leden 2019

  NS_1901 V lednu 2019 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se postojů českých občanů k členství České republiky v Severoatlantické alianci (NATO). Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4825-obcane-o-clenstvi-ceske-republiky-v-nato-leden-2019
 • Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během uplynulého roku – leden 2019

  NS_1901 V lednovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. hodnotili občané České republiky vývoj situace ve vybraných oblastech veřejného života během roku 2018. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/4823-hodnoceni-vyvoje-vybranych-oblasti-verejneho-zivota-behem-uplynuleho-roku-leden-2019
 • Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2019

  NS_1901 V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4821-hodnoceni-pusobeni-milose-zemana-v-prezidentskem-urade-leden-2019
 • Důvěra ústavním institucím v lednu 2019

  NS_1901 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v lednu 2019 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4819-duvera-ustavnim-institucim-v-lednu-2019
 • Volební model v lednu 2019

  NS_1901 V šetření realizovaném v lednu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4815-volebni-model-v-lednu-2019

1 nalezených - 12 z 12