Za předpokladu, že ns 1902 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2019

  NS_1902 V únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4891-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-unor-2019
 • Zájem politiků o názory občanů a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2019

  NS_1902 Ve svém pravidelném únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle mínění české veřejnosti mají lidé možnost ovlivňovat veřejnou sféru. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/4889-zajem-politiku-o-nazory-obcanu-a-moznosti-obcanu-ovlivnit-verejnou-sferu-unor-2019
 • Spokojenost se stavem vybraných oblastí veřejného života – únor 2019

  NS_1902 V únoru letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky vyjadřovali svoji spokojenost nebo nespokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/4887-spokojenost-se-stavem-vybranych-oblasti-verejneho-zivota-unor-2019
 • Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice – únor 2019

  NS_1902 V rámci únorového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkající se sociální politiky rodin. Respondenti hodnotili celkový postup vlády v případě sociální situace rodin s dětmi a dále se vyjadřovali ke konkrétním opatřením...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/4885-nazory-obcanu-na-vybrana-opatreni-v-rodinne-politice-unor-2019
 • Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR – únor 2019

  NS_1902 Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice, obecného postoje k demokracii a respektování lidských práv v ČR. S fungováním demokracie v naší zemi...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/4881-nazory-ceske-verejnosti-na-uroven-demokracie-a-respektovani-lidskych-prav-v-cr-unor-2019
 • Hodnocení vlády Andreje Babiše – únor 2019

  NS_1902 V únorovém výzkumu se Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zaměřilo na hodnocení vlády Andreje Babiše. Oslovení občané měli za úkol prostřednictvím otázky zjišťující míru spokojenosti či nespokojenosti zhodnotit program vlády, její...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4878-hodnoceni-vlady-andreje-babise-unor-2019
 • Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování – únor 2019

  NS_1902 V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR dvě sady otázek týkajících se jednak zájmu občanů o politiku a jednak názoru na podíl politiků a občanů na rozhodování. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/4876-zajem-o-politiku-a-nazory-na-podileni-se-obcanu-na-rozhodovani-unor-2019
 • Důvěra ústavním institucím v únoru 2019

  NS_1902 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v únoru 2019 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4862-duvera-ustavnim-institucim-v-unoru-2019
 • Voličské preference do Evropského parlamentu v únoru 2019

  NS_1902 V šetření realizovaném v únoru 2019 CVVM zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: voličské preference a stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4860-volicske-preference-do-evropskeho-parlamentu-v-unoru-2019
 • Postoje české veřejnosti k odchodu Velké Británie z Evropské unie - únor 2019

  NS_1902 Do svého únorového šetření zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR sadu otázek týkajících se postojů českých občanů k odchodu Velké Británie z Evropské unie. Zajímalo nás, jaký dopad bude mít podle českých občanů tzv. Brexit pro...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4858-postoje-ceske-verejnosti-k-odchodu-velke-britanie-z-evropske-unie-unor-2019
 • Volební model v únoru 2019

  NS_1902 V šetření realizovaném v únoru 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4852-volebni-model-v-unoru-2019

1 nalezených - 11 z 11