Za předpokladu, že ns 1903 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Spokojenost se životem – březen 2019

  NS_1903 V rámci březnového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. požádalo respondenty o zhodnocení spokojenosti se svým životem. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4911-spokojenost-se-zivotem-brezen-2019
 • Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2019

  NS_1903 V březnu 2019 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Do šetření bylo zahrnuto celkem 17 národností žijících v naší zemi včetně Čechů, kteří v tomto případě...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4909-vztah-ceske-verejnosti-k-narodnostnim-skupinam-zijicim-v-cr-brezen-2019
 • Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců – březen 2019

  NS_1903 V rámci svého březnového šetření CVVM zkoumalo názory české veřejnosti na to, jak by se mělo přistupovat k zaměstnávání cizinců. Konkrétně šetření zjišťovalo obecný postoj občanů k zaměstnávání cizinců a dále i některé dílčí názory na tuto...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4907-postoje-ceske-verejnosti-k-zamestnavani-cizincu-brezen-2019
 • Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2019

  NS_1903 V rámci pravidelného výzkumu Naše společnost jsme v březnu 2019 zjišťovali postoje obyvatel České republiky k různým skupinám obyvatel. Tento vztah jsme zjišťovali otázkou, zda by dotyčný nechtěl mít dané lidi za sousedy. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4905-tolerance-k-vybranym-skupinam-obyvatel-brezen-2019
 • Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2019

  NS_1903 V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR položilo respondentům sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k cizincům. Dotazovaní se konkrétně vyjadřovali k problematice cizinců pobývajících na území ČR a v místě...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4903-postoje-ceske-verejnosti-k-cizincum-brezen-2019
 • Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – březen 2019

  NS_1903 Do svého pravidelného březnového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění zařadilo otázku, v níž obyvatelé ČR hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4901-mira-nalehavosti-ruznych-oblasti-verejneho-zivota-brezen-2019
 • Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen 2019

  NS_1903 V březnu 2019 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v rámci svého pravidelného šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České republice. Konkrétně byly zjišťovány názory na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4899-nazory-verejnosti-na-usazovani-cizincu-v-cr-brezen-2019
 • Důvěra k vybraným institucím veřejného života – březen 2019

  NS_1903 V březnu 2019 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Tato otázka se opakuje dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší armáda...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4897-duvera-k-vybranym-institucim-verejneho-zivota-brezen-2019
 • Důvěra ústavním institucím v březnu 2019

  NS_1903 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v březnu 2019 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4895-duvera-ustavnim-institucim-v-breznu-2019
 • Volební model v březnu 2019

  NS_1903 V šetření realizovaném v březnu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4893-volebni-model-v-breznu-2019

1 nalezených - 10 z 10