Za předpokladu, že ns 1910 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Vztah českých občanů k České republice - říjen 2019

  NS_1910 Součástí říjnového šetření CVVM byl blok otázek věnovaný vztahu českých občanů k České republice. Všech respondentů jsme se zeptali, zda jsou hrdí, nebo se stydí za to, že jsou občany České republiky, kdyby měli možnost volby, zda by si k...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/5047-vztah-ceskych-obcanu-k-ceske-republice-rijen-2019
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2019

  NS_1910 V říjnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/5045-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-rijen-2019
 • Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2019

  NS_1910 V rámci svého říjnového šetření CVVM zkoumalo, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy a zda svoji domácnost považují za bohatou či naopak...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/5043-obcane-o-ekonomicke-situaci-svych-domacnosti-rijen-2019
 • Občané ČR o tzv. Istanbulské úmluvě – říjen 2019

  NS_1910 Do říjnového šetření 2019 zařadilo CVVM SOÚ AV ČR dvě otázky týkající se aktuálně diskutovaného tématu tzv. Istanbulské úmluvy. Konkrétně nás zajímalo, zdali respondenti vědí, čeho se tato úmluva týká a zda by podle jejich názoru Parlament ČR...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/5041-obcane-cr-o-tzv-istanbulske-umluve-rijen-2019
 • Důvěra vrcholným ústavním činitelům – říjen 2019

  NS_1910 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v říjnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména třiceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni prezident,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/5039-duvera-vrcholnym-ustavnim-cinitelum-rijen-2019
 • Důvěra ústavním institucím v říjnu 2019

  NS_1910 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v říjnu 2019 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/5037-duvera-ustavnim-institucim-v-rijnu-2019
 • Volební model v říjnu 2019

  NS_1910 V šetření realizovaném v říjnu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/5035-volebni-model-v-rijnu-2019

1 nalezených - 7 z 7