Nová aplikace s časovými řadami z výzkumů CVVM

CVVM nabízí všem zájemcům aplikaci s databází časových řad ze svých pravidelných výzkumů. V souhrnné podobě nebyly tyto údaje dosud veřejnosti dostupné.

Aplikace prezentující časové řady navíc umožňuje třídění těchto informací podle pohlaví, věku a vzdělání. Všichni uživatelé si také mohou údaje nejen prohlížet a třídit, ale rovněž stáhnout tabulky všech těchto údajů do svého počítače.

http://cvvmapp.soc.cas.cz/