Světová obchodní organizace a česká veřejnost

Povědomí českých občanů o zapojení České republiky do Světové obchodní organizace (WTO) není nikterak vysoké. Pouze 32 % dotázaných správně uvedlo, že Česká republika je členem WTO, 4 % odpověděly, že členem WTO není, a 64 % otevřeně přiznalo, že to neví. Vliv členství České republiky ve Světové obchodní organizaci na její vlastní ekonomický rozvoj je respondenty častěji hodnocen jako pozitivní (21 %) nebo alespoň neutrální (27 %), než negativní (8 %).

Podobně vyznívalo i hodnocení přínosu WTO pro rozvinuté i rozvojové země a pro svět jako celek. Velká část veřejnosti však na působení WTO nemá vytvořen žádný názor, což koresponduje s obecně nízkou mírou informovanosti Čechů v této oblasti.