Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost půjček

V lednu 2011 byly do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se dluhů a půjček. Byly zjišťovány názory veřejnosti na výši a problematičnost zadlužení, přičemž respondenti měli v obou případech vyjádřit mínění jak o běžných občanech, tak o České republice jako státu. Dále bylo šetřeno, na co je podle občanů přijatelné či nepřijatelné vypůjčit si peníze, a zkoumán obecný postoj k vytváření si finanční rezervy na nečekané výdaje.

Respondenti byli také dotazováni, jestli jsou v současné době oni sami nebo jejich domácnost zadluženi, a nakolik snadné či obtížné je pro ně splácení stávajících půjček.