Názor na zadlužení obyvatel a státu – srpen/září 2021

NS_2108

Na přelomu srpna a září jsme položili několik otázek týkajících se problematiky dluhů a zadlužení. Zjišťován byl kromě jiného jednak názor na míru zadlužení běžných občanů ČR, jednak názor na míru zadlužení České republiky jako státu. Vzhledem k oběma těmto oblastem pak byla dotázaným položena otázka, zda současná míra zadlužení země i občanů představuje závažný problém z pohledu české veřejnosti.

 

Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva za vysokou, u státu to jsou více než čtyři pětiny dotázaných.

Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení běžných občanů ČR, osm z deseti si totéž myslí o míře zadlužení státu.

Vnímání míry zadlužení státu jako závažného problému narostlo od loňského roku o 17 procentních bodů, přitom procento odpovědí, že jde o velmi závažný problém, se více než zdvojnásobilo. Hodnocení závažnosti zadlužení obyvatel se meziročně nezměnilo.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: er211025.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2108