Jak jsou domácnosti zatíženy půjčkami – srpen/září 2021

NS_2108

V šetření Naše společnost na přelomu srpna a září zařadilo CVVM i sadu otázek týkajících se splácení dluhů. Otázky zjišťovaly, zda naši respondenti nebo jejich domácnosti nějakou půjčku a jak se jim daří půjčky splácet.

To, že v současné době mají sami nebo jejich domácnost nějakou půjčku, deklaruje 42 % dotázaných občanů.

Pro 57 % z nich je splácení půjček snadné, oproti minulému roku zde došlo k poklesu o osm procentních bodů.

Tři čtvrtiny domácností si vytváří finanční rezervu pro nečekané případy. Ty, které deklarují dobrou životní úroveň, z 89 %, ty se špatnou životní úrovní ve 35 %.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: er211026.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2108