Hodnocení hospodářské úrovně ČR v kontextu jiných zemí

Hospodářskou úroveň České republiky v současnosti vnímá pozitivně 61 % občanů, z toho 3 % ji hodnotí velmi dobře a 58 % spíše dobře. Kriticky se k ní naopak staví 37 % Čechů, když 34 % ji hodnotí spíše špatně a 3 % velmi špatně. V žebříčku deseti vybraných států se ČR podle výše podílu příznivého hodnocení zařadila za Německo a Rakousko na třetí až čtvrté místo spolu s Maďarskem.

Od posledního šetření uskutečněného loni v lednu se pohled na úroveň české ekonomiky výrazně zlepšil, když podíl pozitivních vyjádření vzrostl o 16 procentních bodů.