Hodnocení hospodářské situace a názory na práva občanů jiných členských států EU v České republice

Lidé v ČR pohlížejí na poslední hospodářský vývoj v zemi spíše pesimisticky a nepříznivě vnímají i jeho nejbližší perspektivu. Pouze 13 % dotázaných uvedlo, že se ekonomický stav země v porovnání s obdobím před dvanácti měsíci změnil k lepšímu. Naopak téměř polovina (48 %) si myslí, že hospodářská situace je dnes horší než před rokem a více než třetina (37 %) ji považuje za stejnou.

Očekávání v horizontu jednoho roku vyznívají jen o něco málo příznivěji. 16 % respondentů předpokládá, že se za rok situace zlepší, třetina počítá se zachováním současného stavu a dvě pětiny očekávají zhoršení. Devět z deseti respondentů se domnívá, že v případě nedostatku pracovních míst by při zaměstnávání měli být upřednostňováni zájemci z řad českých občanů před občany z jiných států EU. 39 % soudí, že občané z jiných států EU žijící v ČR by měli mít nárok na dávky sociálního zabezpečení a dávky v nezaměstnanosti, 43 % si myslí opak. Pokud jde o právo občanů jiných zemí EU žijících v ČR volit do obecních a krajských zastupitelstev, 41 % je pro a 44 % proti.