Názory veřejnosti na inflaci a progresivní zdanění

Současnou inflaci jako přijatelnou hodnotí asi polovina občanů (49 %), podíl těch, kdo vyjadřují opačný názor, dosahuje přibližně jedné třetiny. Stávající hodnocení inflace je historicky relativně nejpříznivější od roku 1993, odkdy se srovnatelné výzkumy provádějí.

21 % občanů považuje daně lidí s vysokými příjmy u nás za vysoké, 22 % za přiměřené a 44 % za nízké.

Daně lidí s průměrným příjmem jsou polovinou respondentů hodnoceny jako vysoké (50 %) a dvěma pětinami jako přiměřené (39 %), za nízké je označují 3 % dotázaných. Daně lidí s nízkým příjmem vidí téměř tříčtvrtinová většina občanů (73 %) jako vysoké, 16 % jako přiměřené a jen 2 % jako nízké. 67 % dotázaných soudí, že by procento odvedené na daních u lidí s vysokými příjmy mělo být vyšší než u lidí s nízkými příjmy.