Veřejnost o úspěšnosti ekonomické transformace

Uplynulý průběh transformace naší ekonomiky je v současnosti veřejností hodnocen mírně kriticky: 28 % jej považuje za neúspěšný, 37 % volí odpověď „tak napůl“ úspěšný i neúspěšný a za úspěšný jej nyní považuje necelá pětina (18 %) občanů. Od roku 1999 se hodnocení průběhu ekonomické transformace zlepšuje. Relativně lépe hodnotí ekonomickou transformaci vysokoškolsky vzdělaní respondenti, studenti, lidé s dobrou životní úrovní a stoupenci ODS.

Kritičtěji ji naopak vidí především důchodci, lidé ve věku nad 60 let, pracující v nekvalifikovaných dělnických profesích, nezaměstnaní, dotázaní se špatnou životní úrovní a příznivci KSČM.