Finanční krize očima české veřejnosti – leden 2011

V rámci lednového výzkumu se CVVM zaměřilo na problematiku světové finanční a ekonomické krize. Šetření zjišťovalo subjektivně nahlížené změny materiálních životních podmínek domácností i ekonomické situace země v roce 2010 a dále bezprostřední dopady krize na domácnosti, pracoviště i českou ekonomiku jako celek. Poslední otázka se pak věnovala tomu, jak dobře či špatně na situaci okolo světové finanční krize reaguje vláda ČR.