Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – leden 2011

Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Konkrétně zjišťoval, jak občané vnímají vývoj reálného příjmu svých domácností v uplynulém roce, zda považují stávající inflaci za spíše přijatelnou, či nepřijatelnou a zda se domnívají, že za stejnou částku peněz v letošním roce budou moci nakoupít více,...

V lednu 2011 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v lednu 2011 realizován též v Polsku a Maďarsku, o něco dříve v listopadu 2010 proběhlo stejné šetření i na Slovensku.