Hospodářská úroveň České republiky v porovnání s jinými zeměmi

Od února 1997 pravidelně zjišťujeme, jaké místo občané přisuzují hospodářské úrovni našeho státu mezi devíti jinými evropskými zeměmi . Ekonomiku ČR hodnotí v současnosti velmi dobře jedno procento, spíše dobře 54 %, spíše špatně 39 % a velmi špatně čtyři procenta dotázaných; pouze jedno procento nedokázalo situaci posoudit. Z hodnocení všech států vyplynul žebříček, v jehož čele figuruje Německo a Rakousko.

Třetí místo zaujímá Maďarsko s 55 % kladných a 35 % kritických hodnocení. Česká republika obdržela zcela identické procento kladných hlasů jako Maďarsko, avšak větší podíl kritiky - řadí se tak v tomto ohledu až za něj. Za ČR se nachází Slovinsko a Polsko, s větším odstupem následuje Slovensko. Závěr žebříčku, s pozitivním hodnocením do 10 %, tvoří Bulharsko, Rusko a Rumunsko.