Ekonomická krize očima české veřejnosti – červen 2013

NS_1306

V rámci červnového kontinuálního šetření se CVVM zabývalo otázkou ekonomické krize a jejích důsledků. Šetření konkrétně zjišťovalo, zda se lidé zajímají o dění okolo této krize, čeho se v souvislosti s ní obávají a jaký dopad tato krize měla na ně samotné nebo na jejich domácnosti.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1306