Občané o hospodářské situaci ČR - leden 2011

V rámci svého lednového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku na hodnocení současné ekonomické situace v České republice.