Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben 2017

NS_1704

V dubnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Více než třetina (36 %) občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci České republiky jako dobrou, necelá pětina (19 %) ji vnímá jako špatnou a 42 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“.
Výrazně nadpoloviční většina (56 %) Čechů hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, necelá třetina (32 %) ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“ a jen o málo více než desetina (12 %) ji vnímá jako špatnou.

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1704