Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2017

NS_1705

V květnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Necelé dvě pětiny (38 %) občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci České republiky jako dobrou, asi pětina (21 %) ji vnímá jako špatnou a dvě pětiny (39 %) ji pokládají za „ani dobrou, ani špatnou“.

Nadpoloviční většina (53 %) Čechů hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, více než třetina (35 %) ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“ a jen o málo více než desetina (12 %) ji vnímá jako špatnou.

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1705