Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – prosinec 2017

NS_1712

V prosincovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

45 % občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci ČR jako dobrou, 14 % ji vnímá jako špatnou a 39 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“.

Těsně nadpoloviční většina (51 %) Čechů hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, více než třetina (35 %) ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“ a asi sedmina (14 %) ji vnímá jako špatnou.

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1712